Երանուհի Թումանյանց

Նախարարի տեղակալ

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

Քսանչորսը ապրիլի, 1985 թ, Վանաձոր

Աշխատանքային գործունեություն 

2021թ․ սեպտեմբեր - Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի մի շարք ծրագրերի/հետազոտությունների փորձագետ, այդ թվում՝ «Աջակցություն Հայաստանի կողմից Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով կայացված վճիռների կատարմանը» (Եվրոպայի խորհուրդ),
2021թ․ հուլիսից-սեպտեմբերի Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի կարողությունների զարգացման ծրագիր (Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ),
2021թ․ փետրվար – 2021թ․ հունիս - Աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործում» (ԲՀՀ-Հայաստան),
2020թ․ հուլիս – 2021թ․ մարտ - «Դատարանների գործունեության արդյունավետության բարձրացում՝ դատական պրակտիկայի մշտադիտարկման և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով արձանագրված համակարգային խնդիրների վերհանման միջոցով» (Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագիր),
2020թ․ հուլիս -2020թ․ սեպտեմբեր - «Դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթների թափանցիկության բարձրացումը որպես նրանց անկախության երաշխիք» (Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարություն),
2020թ․ նոյեմբեր-2021թ․ սեպտեմբեր «Ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերի և խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրականացվող թիրախային հարձակումների, մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտումների փաստագրում ու վերլուծություն» (ԲՀՀ-Հայաստան),
2019թ․ սեպտեմբեր – 2020թ․ մարտ - Տեղեկատվության ազատության իրավունքին առնչվող օրենսդրության ուսումնասիրություն. բարեփոխման հայեցակարգ» (ԲՀՀ-Հայաստան),
2020թ․ հուլիս-2021թ․ սեպտեմբեր - Ծրագրի համակարգող ՀՀ - ԵՄ միջև Համապարփակ և Ընդլայնված Գործընկերության Համաձայնագրի կիրարկման մշտադիտարկում` քրեական և քրեական դատավարության օրենսդրության, ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների, հավաքների ազատության, ԶԼՄ-ների, տեղեկատվության ու կարծիքի արտահայտման ազատության ոլորտներում (ԲՀՀ-Հայաստան),
2021թ․ հունվար – մարտ - Դասախոս (ՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայություն, «ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի հիմունքներ, մարդու իրավունքները և ոստիկանությունը» մոդուլ),
2020թ․ փետրվար-2021թ․ սեպտեմբեր - Գիտական խորհրդի քարտուղար («Մանց» համալսարան),
02.04.2017թ. – 30․ 09․2021թ․ - Դիտորդական առաքելությունների («Ականատես», «Քաղաքացի դիտորդ») իրավական հարցերով խորհրդատու, փաստաբան, դիտորդների և իրավաբանների դասընթացավար («Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ, Եվրոպական Միություն և Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ), կարճաժամկետ դիտորդ միջազգային դիտորդական առաքելությունում (Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների եվրոպական ցանց (ENEMO), Ուկրաինայի` 2019թ. նախագահական ընտրություններ),
2016թ․ հոկտեմբեր – Փաստաբան,
06.2006թ․ - 04.10.2016թ․ - ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի  տեղակալ,  խորհրդական, Բռնությունների կանխարգելման վարչության պետ, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ, նույն բաժնի ավագ մասնագետ, մասնագետ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի ռեֆերենտ
13.12.2012թ․- 31.10.2013թ․ - ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի փորձագետ (Մարդու իրավունքների պաշտպանի կարողությունների զարգացման ծրագիր),
09.2008թ․ – 2011թ․ մայիս Դասախոս (Մարդու իրավունքներ», «Սահմանադրական իրավունք», «Եվրոպական իրավունք», «Միջազգային մասնավոր իրավունք» առարկաներ, Երևանի «Մանց» համալսարան),

Կրթություն

2019թ. ապրիլ - Իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում (ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Ինքնուրույնության սկզբունքը դատական իշխանության համակարգում` սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում»),

2002-2007թթ. Մոսկվայի նոր իրավաբանական ինստիտուտ,

2009թ․ սեպտեմբեր - Ամառային դպրոց «Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգ» (Գերմանիա, Ֆրանկֆուրտ (Օդեր),

Այլ տեղեկություններ

Հրապարակումներ

«Ինքնուրույնության սկզբունքը դատական իշխանության համակարգում» (մենագրություն,  2018 մայիս)

«Դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար» ձեռնարկ, համահեղինակ, 2017, «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնություն

Տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ (մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտ, 2013-2020)

Իրավասության շրջանակը՝

Նախարարի տեղակալ Երանուհի Թումանյանցը Նախարարության աշխատանքները համակարգում է Նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն հանձնարարված հետևյալ բնագավառներում՝

ա. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրի համակարգման և դրանց իրականացման ապահովման,

բ. միջպետական հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետության շահերի իրավական պաշտպանության աշխատանքներին մասնակցության ապահովման,

գ. «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքով Նախարարության լիազորությունների շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի հետ կապված լիազորությունների իրականացման ապահովման,

դ. Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրացիոն գործընթացների իրավական ապահովման աշխատանքների համակարգման,

ե. այլ պետությունների, միջազգային դոնոր և վարկատու կազմակերպությունների հետ համագործակցության,  համատեղ իրականացվող ծրագրերի ապահովման և ընդհանուր համակարգման,

զ. հակակոռուպցիոն ոլորտի քաղաքականության և ռազմավարական ծրագրերի մշակման և իրականացման ապահովման,

է. հակակոռուպցիոն ոլորտի ռազմավարության և միջոցառումների կատարման նկատմամբ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) իրականացման,

ը. «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի մշակման, իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանության ապահովման.

թ. անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության մշակման, Նախարարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության գործունեության համակարգման,

2) Նախարարի տեղակալ Երանուհի Թումանյանցն իրեն հանձնարարված բնագավառներում համապատասխան աշխատանքների համակարգումն իրականացնում է Նախարարության՝ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության, միջազգային իրավական համագործակցության վարչության, ինչպես նաև` Նախարարության համակարգում գործող Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության և «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով.