Նոտարական թարգմանիչների որակավորման ստուգում,թարգմանիչների կոնտակտային տվյալներ

Ստուգման անհրաժեշտությունը

Ի՞նչ պարբերականությամբ է կատարվում որակավորման ստուգումը

Ո՞ր մարմինն է իրականացնում որակավորման ստուգում

Ո՞վ կարող է դիմել որակավորման ստուգման համար

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի չափը

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում որակավորումը

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում որակավորման արդյունքների գնահատումը

Ի՞նչ ժամկետում են հրապարակվում ստուգման արդյունքները

Ի՞նչ փաստաթղթով է հավաստվում անձի որակավորումը

Ի՞նչ կարգով է իրականցվում ստուգման արդյուքների բողոքարկումը

 

Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հետ կապված հարցերըկարգավորվում են «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և ՀՀ կառավարության 2002 թվականիմարտի 2-ի «Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգըհաստատելու մասին» N 193-Ն որոշմամբ:

Արդարադատության նախարարության կողմից որակավորված նոտարական թարգմանիչների  տվյալները այստեղ