Դատական և իրավական բարեփոխումներ

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1133 - Լ որոշման

Հայաստանի Հանրապետության դատական եվ իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարություն

Հայաստանի Հանրապետության դատական եվ իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագիր   

(For English click here)

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների  2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին Կառավարության որոշումը, Ռազմավարությունը, 2019-2020 թվականների Գործողությունների ծրագիրը, Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ստեղծման և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովման և արդիականացման գործողությունների ծրագիրը, 2021-2023 թվականների Գործողությունների ծրագիրը:

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և 2020 թվականի դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 10-Ի N 1441-Լ որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ։
  2. Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 1441-Լ որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2020 թվականի առաջին կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ։
  3. «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-L որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2019,2020,2021 թվականներին կատարման ենթակա ընթացքի վերաբերյալ, որոնք կատարվել են 2021 թվականի առաջին և երկրորդ կիսամյակներում:
  4. «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019_2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-L որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2021 թվականի առաջին և երկրորդ կիսամյակներում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերբերյալ:
  5. «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019_2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-L որոշմամբ հաստատված էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ստեղծման և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովման և արդիականացման գործողությունների ծրագրերի կատարման վերաբերյալ:
  6. Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարության Մշտադիտարկման խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար հայտ ներկայացրած հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկությունները և թեկնածուների կենսագրությունները