Դատական և իրավական բարեփոխումներ

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1133 - Լ որոշման

Հայաստանի Հանրապետության դատական եվ իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարություն

Հայաստանի Հանրապետության դատական եվ իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագիր   

Դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարության և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշտադիտարկման և  գնահատման վերաբերյալ 2023 թվականի ամփոփ զեկույց

Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի կատարման հաշվետվություն

(For English click here)

Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի կատարման հաշվետվություն

 

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների  2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին Կառավարության որոշումը, Ռազմավարությունը, 2019-2020 թվականների Գործողությունների ծրագիրը, Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ստեղծման և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովման և արդիականացման գործողությունների ծրագիրը, 2021-2023 թվականների Գործողությունների ծրագիրը:

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարության և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի կատարման մշտադիտարկման խորհրդի գործունեության վերաբերյալ տարեկան ամփոփ զեկույց:

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարության և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման վերաբերյալ տարեկան ամփոփ զեկույց: 

 

  1. Հաշվետվություն՝ դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի կատարման վերաբերյալ (2022թվականի 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ )

  2.  
  3. Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և 2020 թվականի դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 10-Ի N 1441-Լ որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ։
  4. Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 1441-Լ որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2020 թվականի առաջին կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ։
  5. «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-L որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2019,2020,2021 թվականներին կատարման ենթակա ընթացքի վերաբերյալ, որոնք կատարվել են 2021 թվականի առաջին և երկրորդ կիսամյակներում:
  6. «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019_2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-L որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2021 թվականի առաջին և երկրորդ կիսամյակներում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերբերյալ:
  7. «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019_2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-L որոշմամբ հաստատված էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ստեղծման և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովման և արդիականացման գործողությունների ծրագրերի կատարման վերաբերյալ:
  8. Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարության Մշտադիտարկման խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար հայտ ներկայացրած հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկությունները և թեկնածուների կենսագրությունները