ՄԻՊ ազգային ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 1978-L որոշմամբ, հաստատվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը` համաձայն N 1 հավելվածի, Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը՝ համաձայն N 2 հավելվածի։

 

ՄԻՊ ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի ընթացքին հետևելու համար կարող եք այցելել Մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարության հարթակ։

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1․ Հաշվետվություն՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020- 2022թթ.գործողությունների ծրագրով 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։

2․ Հաշվետվություն՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020- 2022թթ.գործողությունների ծրագրով 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ 

3․ Հաշվետվություն՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020- 2022թթ.գործողությունների ծրագրով 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ 

4. Հաշվետվություն՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թթ. գործողությունների ծրագրով 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:   

5.Հաշվետվություն՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020- 2022թթ.գործողությունների ծրագրով 2021 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ: