Հետևեք Ձեր դիմումի ընթացքին

Հարգելի քաղաքացի,
եթե Դուք որեւէ հարցով կամ խնդրով դիմում եք ներկայացրել ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը, այսինքն, հանձնել եք այն ՀՀ Արդարադատության նախարարության ընդունարան կամ ուղարկել փոստով, ապա կառավարության ընդունարանում` առձեռն եւ կամ փոստատարի միջոցով ստացել եք հետեւյալ նմուշի ծանուցագիր:

 

 

Ձեզ տրամադրված ծանուցագրում նշված է 12 նիշանոց հսկիչ համար: Մուտքագրեք այն համապատասխան պատուհանում, ընտրելով այն պետական մարմինը ում հասցեգրել եք Ձեր դիմումը, որպեսզի կարողանաք հետևել Ձեր դիմումի ընթացքին:

Եթե Ձեր դիմումը համապատասխան հանձնարարականով վերահասցեագրված է այլ կառույցի, հետեւեք դրա ընթացքին` սեղմելով կառույցի ակտիվացման տողը:

Հսկիչ համար

- -