Հակակոռուպցիոն ռազմավարություն

ՀՀ կառավարության 2023թ․ հոկտեմբերի 26-ի «ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրանից բխող 2023-2026թթ․ գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1871-Լ որոշման 2023թ․ երկրորդ կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների իրականացման մասին

ՀՀ 2023-2026 թվականների Հակակոռուպցիոն ռազմավարություն.  Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1871-Լ որոշում 

ՀՀ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը

ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն. հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1332-Ն որոշում

ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ միջոցառումների ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառումների ծրագիր/նախագիծ 

Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը /նախագիծ 2015 թվական

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի առաջին նիստի արձանագրություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների եզրափակիչ գնահատման և մոնիթորինգի զեկույց

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2022 թվականի հուլիսի 19-ի N820-Լ որոշմամբ հաստատված կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում 2022 թվականի հաղորդակցման  գործողությունների ծրագրի իրականացման վերաբերյալ

«ՀՀ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1332-Ն որոշմամբ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում կատարման ենթակա միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ