Եզրակացություններ

Եզրակացություն՝ նախարարի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ի N698-Ա հրամանով նշանակված ծառայողական քննության արդյունքների վերաբերյալ

 «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլ անցած մասնակից Գևորգ Կեսոյանի կողմից ներկայացված բողոքի քննման արդյունքները և եզրակացությունը