Դեպի վեր
Որակավորման ստուգում
Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը իրականացնում է որակավորման ստուգման հետևյալ աշխատանքները.

 1. Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման աշխատանքներ և տալիս համապատասխան որակավորման վկայականներ` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 789-Ն որոշմումը` վերախմբագրված ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1463-Ն որոշմամբ:
 2. Նոտարական գործողություններին մաuնակցող թարգմանչի որակավորման uտուգման աշխատանքներ և տալիս է համապատասխան տեղեկանք` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մարտի 2-ի «Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգը հաստատելու» N 193 որոշումը:
 3. Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման uտուգման աշխատանքներ և տալիս համապատասխան որակավորման վկայականներ` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման կարգը հաստատելու մասին» N 1179-Ն որոշումը:
  Միաժամանակ նշենք, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրվող  վերոգրյալ որակավորման վկայականները չեն հանդիսանում լիցենզիա (թույլտվություն):
  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության նպատակն է ստուգել համապատասխան ոլորտի թեկնածուի գիտելիքները և հմտությունները` նախարարության կողմից տրվող փաստաթուղթը համարվում է որակավորման ստուգման արդյունքում ստացված վկայական, այլ ոչ թե լիցենզիա: 

  Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

  Բաժանորդագրություն