Հաշվետվություններ, մեկնաբանություններ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ

Հաշվետվութուն 2020 թվականի՝ ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2019 թվականի՝ ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2018 թվականի` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2017 թվականի` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2016 թվականի` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2014-2015 թվականների` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2013 թվականի` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2011-2012 թվականների` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2009-2010 թվականների` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2008 թվականի` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2007 թվականի` ԱՆ մեկնաբանությամբ

Հաշվետվություն 2005 թվականի ` ԱՆ մեկնաբանությամբ


ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընթացիկ հաշվետվություն N21-03 ԱՆ մեկնաբանություն

Ընթացիկ հաշվետվություն N21-04ԱՆ մեկնաբանություն

Ընթացիկ հաշվետվություն N21-05 ԱՆ մեկնաբանություն

Ընթացիկ հաշվետվություն N21-06 - ԱՆ մեկնաբանություն

Ընթացիկ հաշվետվություն N21-08 - ԱՆ մեկնաբանություն

Ընթացիկ հաշվետվություն N21-10 - ԱՆ մեկնաբանություն