Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Խաչատրյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00035/ Նախարարի որոշմամբ կառավարչի որակավորումը դադարեցվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.08518

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) -

Հեռախոսահամարը - 091 88 99 60

Էլ. փոստ - armanmanch@yahoo.co.uk

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - 0026

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.951107

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 55 53 20

Էլ. փոստ - aram.khachatryan@inbox.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արգամ

Որակավորման վկայականի համարը - N 002-21 Գործունեությունը կասեցվել է Նախարարի N 24-Ա որոշմամբ

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 87.1186406

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, 0012, Արաբկիր, Կոմիտասի պ., 16շ., բն.98

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, 0012, Արաբկիր, Կոմիտասի պ., 16շ., բն.98

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - +374 91 21 85 32

Էլ. փոստ - argam.mbankruptcy@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արմեն

Որակավորման վկայականի համարը - 001-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 60.803866

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Արագածոտնի մ., Արարատի մ., Արմավիրի մ., Գեղարքունիքի մ., Կոտայքի մ., Սյունիքի մ., Վայոց Ձորի մ.

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան Արշակունյաց պող. 5/417

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Սյունիքի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 097 222 922, 043 081733

Էլ. փոստ - nemra77@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Միհրան

Որակավորման վկայականի համարը - 0027

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.1100921

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Լոռու մարզ, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 20 88 10

Էլ. փոստ - m.n.khachatryan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչիկյան Մուշեղ

Որակավորման վկայականի համարը - 002-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.892875

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 044 77 44 64

Էլ. փոստ - khachikyanmushegh@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարակելյան Ալեքսանդր

Որակավորման վկայականի համարը - 016/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.879641

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Տիգրան Մեծ 65ա, 609 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - Դ․ Մալյան նրբ․ 3 շենք, բն․ 55

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 245-588

Էլ. փոստ - karakelyan.aleksandr@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարապետյան Ալբերտ

Որակավորման վկայականի համարը - 0028

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 269. 1209558

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Եկմալյան փ․/6, Կենտրոն 0002

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Եկմալյան 6

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան (քաղաք), Արագածոտնի մարզ, Կոտայքի մարզ, Արմավիրի մարզ, Արարատի մարզ

Հեռախոսահամարը - (+374)94272150

Էլ. փոստ - albertkarapetyan013@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարապետյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - N0029

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.03142

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Դավթաշեն 8փ. 1/7 տուն

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, 16թաղ., 21շ, բն. 66

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան

Հեռախոսահամարը - 093 03 20 02

Էլ. փոստ - aram.karapetyan02@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կոշեցյան Հայկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00036/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 24.02.2022: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 56.02865

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ե. Կողբացու 67, բն. 6

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ե. Կողբացու 67, բն. 6

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ,Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 35 85 40

Էլ. փոստ - hayk.koshecyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը