Наверх
Зарегистрированные управляющий банкротством

Իսպիրյան Արամայիս

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00033

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13064

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 19 շենք, բն․124

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 19 շենք, բն․124

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք և Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 12 68 68

Էլ. փոստ - ispmayis@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խալաթյան Ռուբեն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00034 Նախարարի որոշմամբ կառավարչի գործունեությամբ զբաղվելու ժամկետը երկարաձգվել է 5 տարով։ Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)/

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 273.757546

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Այգեստան 11-րդ փողոց, տուն 189

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Այգեստան 11-րդ փողոց, տուն 189

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 54 32 07

Էլ. փոստ - rubenkhalatian@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00035/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 29.04.2024թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)/

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.08518

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) -

Հեռախոսահամարը - 091 88 99 60

Էլ. փոստ - armanmanch@yahoo.co.uk

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - 0026/ ԻԿԿ-ին անդամությունը դադարեցվել է ԻԿԿ Դիտորդ խորհրդի 13.09.2019թ. որոշմամբ՝ 1տ. ժամկետով: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)/Նախարարի որոշմամբ հաշվառումից հանվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.951107

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 55 53 20

Էլ. փոստ - aram.khachatryan@inbox.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արմեն

Որակավորման վկայականի համարը - 001-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 60.803866

Գործունեության վայրի հասցեն - ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ

Ծանուցման հասցեն - ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 3ա/25

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Սյունիքի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 097 222 922

Էլ. փոստ - nemra77@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Միհրան

Որակավորման վկայականի համարը - 0027

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.1100921

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 20 88 10

Էլ. փոստ - m.n.khachatryan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչիկյան Մուշեղ

Որակավորման վկայականի համարը - 002-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.892875

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 55 61 19

Էլ. փոստ - khachikyanmushegh@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարակելյան Ալեքսանդր

Որակավորման վկայականի համարը - 016/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.879641

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Տիգրան Մեծ 65ա, 609 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - Դ․ Մալյան նրբ․ 3 շենք, բն․ 55

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 245-588

Էլ. փոստ - karakelyan.aleksandr@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարապետյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - N0029

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.03142

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Տ. Մեծի 65ա, 609 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, 16թաղ., 21շ, բն. 66

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան

Հեռախոսահամարը - 093 03 20 02

Էլ. փոստ - aram.karapetyan02@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կոշեցյան Հայկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00036/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 24.02.2022: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 56.02865

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ե. Կողբացու 67, բն. 6

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ե. Կողբացու 67, բն. 6

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ,Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 35 85 40

Էլ. փոստ - hayk.koshecyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Министерство Функции Библиотека Информационный центр Прием граждан

Подписка