07/04/2015

ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցած կազմակերպությունների վիճակագրությունը՝ 01.04.2015թ. դրությամբ