09/12/2019

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 574-Լ Պրոբացիայի ծառայությանը ծառայողական ավտոմեքենա հատկացնելու մասին հրաման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 574-Լ

«09» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 Թ.  ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

  Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավորության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N  194-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 11-րդ կետը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 704-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 18-րդ կետի  20-րդ ենթակետը և 40-րդ կետը,  ինչպես նաև  պրոբացիայի ծառայության պետ Գ. Սիմոնյանի   զեկուցագիրը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

     1. Աշխատանքային անհրաժեշտությամբ պայամանավորված արդարադատության նախարարության  գույքի  կազմում առկա  Mitsubishi Pajero (հաշվառման համարանիշը՝ 650 ՏՏ 03, նույնականացման համարը՝ JMYLRV73W7J705524) ծառայողական ավտոմեքենան հատկացնել պրոբացիայի ծառայությանը՝ ծառայողական նպատակով սպասարկման համար:

Արդարադատության նախարար