02/10/2019

Հաշվետվություն՝ ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից 01.07.2019-30.09.2019 թվականների ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ