18/01/2018

«ԵՄ Թայեքս գործիքի շրջանակներում տրամադրված փորձագիտական զեկույց Դատաիրավական համակարգի և քրեակատարողական և խոշտանգումների կանխարգելմանն ոլորտների բարեփոխումների վերաբերյալ» Մարտ 2017թ.