07/12/2017

Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի «Տեխնոլոգ գրուպ» ՍՊ ընկերության 11.10.2017թ. վարչական բողոքը մերժելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի 02/ 11 որոշում