Ազդարարման համակարգի և անանուն էլեկտրոնային հարթակի վերաբերյալ առաջարկների գույքագրում. Արդարադատության նախարարությունը դիմում է քաղաքացիներին

26/03/2024

Արդարադատության նախարարությունը` Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2026թթ․ գործողությունների ծրագրի շրջանակում, իրականացնում է ազդարարման համակարգի, ինչպես նաև ազդարարման անանուն էլեկտրոնային հարթակի վերաբերյալ գործնական խնդիրների գույքագրում՝ ինստիտուտի հետագա բարելավման և կատարելագործման նպատակով։
 
Նախարարությունը դիմում է քաղաքացիներին և բոլոր շահագրգիռ մարմիններին՝ հարթակի կիրառման ընթացքում հանդիպած գործնական խնդիրների վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու նպատակով։
  
Տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչություն մինչև ապրիլի 10-ը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ anti-corruption@moj.am, հեռ՝ 010-593-925։