Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

12/03/2020

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Լիլիթ Արտակի  Մարտիրոսյան

Լիլիթ Արտակի  Մարտիրոսյան

2.

Անահիտ Միհրանի Ավդալյան