Տեղեկատվություն՝ՀՀ ԱՆ իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-410) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

04/10/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1.

Հասմիկ Սուրենի Հովհաննիսյան

 

2.

Թագուհի Հարությունի Հարությունյան

Թագուհի Հարությունի Հարությունյան

3.

Գայանե Ռոբինզոնի Հարությունյան