Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

17/03/2023

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի մարտի 17-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Արման Հակոբի Մարտիրոսյանը: