Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին

23/02/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի իրավաբանի  (ծածկագիր՝    12-32.2-Մ6-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի փետրվարի 23-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Սայատ Ռուստամի Բարսեղյանը: