Տեղեկատվություն՝  Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասին

26/10/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-Մ2-5)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիները չեն ներկայացել թեստավորման փուլին

 

 

 «26» հոկտեմբերի 2022 թ.