Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի մասին

14/10/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած միակ քաղաքացին չի ներկայացել թեստավորման փուլին: