Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

21/02/2022

Արդարադատության նախարարության  իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետի  (12-34.4-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022  թվականի փետրվարի 21-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

1)Արաքսյա Հովհաննեսի Առաքելյանը

Թեստավորման պատասխանատու՝  ______ Արփինե Մեսրոպյան


 

 

 «21» ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2022 թ.