Նոտարի թեկնածուների որակավորման ստուգման

Ուշադրություն, բոլոր (*) ով նշված դաշտերը հարկավոր է լրացնել

Դիմորդի անձնական տվյալներ
Օրինակ՝ Արմեն
Օրինակ՝ Հարությունյան
Օրինակ՝ Արամի
Օրինակ՝ AN0154789
Օրինակ՝ 005
Հայաստան
արտասահման
Դիմորդի գրանցման հասցե
Օրինակ՝ Շիրակ
Օրինակ՝ Ամասիա գյուղ
Օրինակ՝ Մաշտոցի պ.
Օրինակ՝ 7
Օրինակ՝ 48
Լրացուցիչ տվյալներ
Օրինակ՝ +374 95 11-11-1X
Օրինակ՝ Vardan11@mail.ru
Դիմումի տվյալներ
 
 

Որակավորման ստուգման գործընթացի հետ կապված բոլոր ծանուցումները իրականացվում են էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Հեռախոսով, ֆաքսով, փոստային առաքմամբ ծանուցումներ չեն իրականացվելու:  Ծանուցումները նաև հրապարակվելու են ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջում (www.moj.am / www.justice.am) և Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.azdarar.am):