ՀՀ կառավարության ծրագրերն ու գերակա խնդիրները

ՀՀ կառավարության ծրագրերը
Կառավարության ծրագիր 2019թ.
ՀՀ կառավարության 2018թ. ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույց
Կառավարությւան ծրագիր 2018թ.
Կառավարության ծրագիր 2017-2022թթ.
Կառավարության ծրագիր 2016թ.
Կառավարության ծրագիր 2014 թ.

Կառավարության ծրագիր 2013 թ.

Կառավարության ծրագիր 2012-2017 թթ.

Կառավարության ծրագիր 2008-2012թթ.

Կառավարության ծրագիր 2007թ.

Կառավարության ծրագիր 2003-2007թթ.

Կառավարության ծրագիր 2000-2003թթ.


ՀՀ կառավարության տարեկան միջոցառումների ծրագրերը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018թ.գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017թ.գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016թ.գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ