Դատաիրավական բարեփոխումներ

16/12/2011

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանում իրականացված դատաիրավական բարեփոխումները: Ֆիլմում ներկայացված է Համաշարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորված ծրագրով ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված հիմնական գործողությունները