Բացառվելու է ինքնակամ կառույցների հետագա օրինականացման հնարավորությունը

22/12/2021

Բացառվելու է ինքնակամ կառույցների հետագա օրինականացման հնարավորությունը: