Իրավաբանական անձանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելը

09/01/2013

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը ներկայացնում է իրավաբանական անձանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելու մասին պատմող սոցիալական տեսահոլովակը: Նախարարությունը կարևորում է քաղաքացիների շրջանում օրենքների իմացության և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը: