Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Նազարեթյան Վահե

Որակավորման վկայականի համարը - N 005-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 269.1123928

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան Վ. Շենգավիթ 1-ին փողոց տուն 47/5

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան Վ. Շենգավիթ 1-ին փողոց տուն 47/5

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 077 443 822, 096 696 779

Էլ. փոստ - vahnaz@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Նազարյան Խաչիկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00057

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.04505

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Ազատության 14-54

Ծանուցման հասցեն - Երևան, Ազատության 14-54

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 22 19 85

Էլ. փոստ - nazaryanx@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Նազարյան Նարեկ

Որակավորման վկայականի համարը - 0045

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.944463

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոց, 1-ին շենքին հարակից տարածք

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Մովսես Խորենացի 209 շենք, բն. 22

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - 098 05 16 16

Էլ. փոստ - narek.nazaryan.law@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը