Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Խալաթյան Ռուբեն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00034 Նախարարի որոշմամբ կառավարչի գործունեությամբ զբաղվելու ժամկետը երկարաձգվել է 5 տարով։ Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)/

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 273.757546

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Այգեստան 11-րդ փողոց, տուն 189

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Այգեստան 11-րդ փողոց, տուն 189

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 54 32 07

Էլ. փոստ - rubenkhalatian@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00035/ Նախարարի որոշմամբ կառավարչի որակավորումը դադարեցվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.08518

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) -

Հեռախոսահամարը - 091 88 99 60

Էլ. փոստ - armanmanch@yahoo.co.uk

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - 0026

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.951107

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 55 53 20

Էլ. փոստ - aram.khachatryan@inbox.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արգամ

Որակավորման վկայականի համարը - N 002-21 Գործունեությունը կասեցվել է Նախարարի N 24-Ա որոշմամբ

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 87.1186406

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, 0012, Արաբկիր, Կոմիտասի պ., 16շ., բն.98

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, 0012, Արաբկիր, Կոմիտասի պ., 16շ., բն.98

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - +374 91 21 85 32

Էլ. փոստ - argam.mbankruptcy@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արմեն

Որակավորման վկայականի համարը - 001-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 60.803866

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Արագածոտնի մ., Արարատի մ., Արմավիրի մ., Գեղարքունիքի մ., Կոտայքի մ., Սյունիքի մ., Վայոց Ձորի մ.

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան Արշակունյաց պող. 5/417

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Սյունիքի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 097 222 922, 043 081733

Էլ. փոստ - nemra77@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Միհրան

Որակավորման վկայականի համարը - 0027

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.1100921

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Լոռու մարզ, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 20 88 10

Էլ. փոստ - m.n.khachatryan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչիկյան Մուշեղ

Որակավորման վկայականի համարը - 002-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.892875

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 044 77 44 64

Էլ. փոստ - khachikyanmushegh@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը