Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Էլոյան Արմենակ

Որակավորման վկայականի համարը - 018/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 278.871282

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Մ․ Խորենացի 160

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նոր-Արեշ 40 փողոց, տուն 37

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 41 14 87

Էլ. փոստ - a.eloyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Էլոյան Վաղինակ

Որակավորման վկայականի համարը - 0025

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 278.961130

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Մ․Խորենացի 160

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նոր-Արեշ 40 փողոց, 37 տուն

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արմավիրի մ արզ, Արարատի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ, Տավուշի մարզ

Հեռախոսահամարը - 041 44 58 57

Էլ. փոստ - vagho.eloyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը