Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Դավթյան Սոֆյա

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00028/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.24294

Գործունեության վայրի հասցեն - ք.Երևան Բաշինջաղյան 1-ին փող. 3 շենք, 24 բնակարան

Ծանուցման հասցեն - ք.Երևան Բաշինջաղյան 1-ին փող. 3 շենք, 24 բնակարան

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան

Հեռախոսահամարը - 093 587930

Էլ. փոստ - davtyan_ sofia@ mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Դավթյան Վահագն

Որակավորման վկայականի համարը - 005-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.800430

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Լուկաշինի 1-ին շենք, 22 բնակարան

Ծանուցման հասցեն - ք ․Երևան, Լուկաշինի 1-ին շենք, 22 բնակարան

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք. Երևան

Հեռախոսահամարը - 099 08 09 14

Էլ. փոստ - lex.davtyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Դոյդոյան Սերգեյ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00029

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 29.26635

Գործունեության վայրի հասցեն - ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Գյումրու խճուղի 78, 2- րդ հարկ

Ծանուցման հասցեն - Ք․ Գյումրի, Երկ-Գծի փողոց, շենք 20, բն․ 4

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երան քաղաք, Շիրակի մարզ, Լոռու մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 70 70 51

Էլ. փոստ - sergdoy@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը