Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Գևորգյան Գևորգ

Որակավորման վկայականի համարը - 0022

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.940653

Գործունեության վայրի հասցեն - ք.Երևան, Ռուբեն Սևակի փողոց 25

Ծանուցման հասցեն - ք.Երևան, Ռուբեն Սևակի փողոց 25

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան

Հեռախոսահամարը - 099 60 66 00

Էլ. փոստ - gfgevorgyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Գևորգյան Հարություն

Որակավորման վկայականի համարը - 010/2015/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 04.04.2023թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 278.873769

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Բագրատունյաց 13, գրաս․ 104

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Արցախի 8/2 շենք, բն․ 25

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․Երևան, Արարատի մարզ, Արագածոտնի մարզ, Արմավիրի, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ, Վայոց Ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 41 99 15

Էլ. փոստ - snankutyun@bk.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը