29/11/2016

«Պլենիում» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը բավարարելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը