29/08/2016

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն՝ ԻԶՀ դրամաշնորհ փաստաբանական դպրոցի վերապատրաստման կարողությունների զարգացման ծրագրի համար