24/05/2016

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 5-ի N 141-ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի «13» մայիսի 2016 թվականի N 164-Ա հրաման

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 164-Ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

«13» ՄԱՅԻՍԻ 2016 Թ.                                                        ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N 141-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշմամբ հաստատված         N 1 հավելվածի 15.1-րդ կետը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2009 թվականի մարտի 18-ի N 43-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից կոլեգիայի կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 141-Ա հրամանի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված N 1 հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

արդարադատության նախարարի

2016 թվականի մայիսի 13-ի

N 164-Ա հրամանի

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

արդարադատության նախարարի

      2014 թվականի հունիսի 5-ի

N 141-Ա հրամանի

 

ԿԱԶՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ

 

 

    Արփինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ                      Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                        դատության նախարար

                                                                        (Կոլեգիայի նախագահ)

 

     Արսեն ՄԿՐՏՉՅԱՆ                                   Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                        դատության նախարարի առաջին տեղակալ

 

    Վիգեն ՔՈՉԱՐՅԱՆ                                   Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                         դատության նախարարի տեղակալ

 

    Սուրեն ՔՐՄՈՅԱՆ                                    Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                         դատության նախարարի տեղակալ

 

    Դավիթ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ                                Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                          դատության նախարարի տեղակալ

 

   Արմեն ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ                                 Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                         դատության նախարարության աշխատա-                  

                                                                         կազմի ղեկավար

 

   Սիրվարդ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ                                Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                         դատության նախարարության աշխատա-                  

                                                                         կազմի ղեկավարի տեղակալ

 

   Մարիամ ԱՅՎԱԶՅԱՆ                                     Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                         դատության նախարարի խորհրդական

 

   Միքայել ՄԻՆԱՍՅԱՆ                                     Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                         դատության նախարարության աշխատա-                  

                                                                         կազմի օրինականության վերահսկողության

                                                                         տեսչության պետ

 

   Լուսինե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ                                Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

                                                                          դատության նախարարության աշխատա-                  

                                                                          կազմի տեղեկատվության և հասարակայ-                                 

                                                                           նության հետ կապերի վարչության պետ:

Արդարադատության նախարար