12/04/2016

Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի նախագծի մշակումը համակարգող խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի նախագիծը մշակող փորձագիտական խմբի կազմը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թվականի ապրիլի 8-ի հրաման

Արդարադատության նախարար