04/04/2016

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թվականի մարտի 29-ի N 100-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար