15/03/2016

Դավիթ Մելքոնյանին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցչի տեղակալ նշանակելու մասին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի «10» մարտի 2016 թ-ի N 79-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար