13/02/2015

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ներքին կարգապահական կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 39-Ա հ ր ա մ ա ն

Արդարադատության նախարար