11/09/2014

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության N 906-Ն որոշում