12/01/2015

ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցած կազմակերպությունների վիճակագրությունը 01.01.2015թ. դրությամբ