14/11/2014

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում դատական փորձագետի որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 385-Ա հրաման