09/07/2014

Մարգարիտ Հակոբյանի հետ կնքվածժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 59-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար