10/03/2014

Նորայր Բալայանի հետ կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 5-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար