10/03/2014

Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 44-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար