27/09/2013

Լիանա Աբովյանի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 25-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար