26/07/2013

Նախագիծ՝ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին