09/09/2013

«Հայաստանի Հանարպետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, հիմնավորում